dissabte, 25 de gener del 2014

DOS PILOTATGES A LA GARRIGA D'EMPORDÀ

L'alumnat de CM de les escoles Maria Àngels Anglada de Figueres i l'Escola de Llers ha estat protagonista de les dues sortides-pilotatge a La Garriga d'Empordà, pels voltants de Llers, fent l'itinerari generat pel grup de treball Arrela't a l'Empordà, del qual aquests dos centres en són participants.
Per a més informació cliqueu aquí.


En aquest recorregut s'observen diversos aspectes del medi natural i cultural. 
En breu resum:
-  Es coneixen els trets més significatius de les construccions de pedra seca, amb la visita a sis de les moltes barraques de la zona.
-  Es comprova la regeneració de la vegetació després de l'incendi de l'estiu de 2012, tot fent una reflexió sobre els efectes, les prevencions i les emocions que comporten aquests fets.
-  Es verifica l'adaptació de la vegetació al medi, mitjançant l'observació de la morfologia de tiges, fulles, fruits, llavors...
- Es fa una lectura del paisatge identificant les serres i muntanyes que emmarquen la plana de l'Alt Empordà.
 

DIA 22 DE GENER: AMB L'ESCOLA M.A. ANGLADA 
Vam tenir sort amb la meteorologia del mes de gener, la pluja anunciada va arribar de bo de bo quan nosaltres ja havíem marxat!

Algunes imatges d'aquell bon dia d'hivern ...


Unes quantes fotos més d'aquell dia...


...de la vegetació que vam observar...  
  
 

...i de les barraques que vam trobar!

  

DIA 25 DE FEBRER: AMB L'ESCOLA DE LLERS
A cavall entre l'hivern i la primavera vam tenir l'oportunitat de contemplar encara els ametllers florits:  

 ...I unes quantes més!


 
Esperem oferir aquesta nova activitat a tots els centres interessats de cares al curs vinent.