dimarts, 23 de març de 2010

Valoracions

El fet de tenir constància, com més detallada millor, sobre com valoren els centres les activitats fetes al CdA és vital per tal que el professorat del CdA pugui revisar i millorar els seus plantejaments pedagògics.
En aquest sentit el CdA insisteix a tots els grups que hi realitzen qualsevol activitat d'omplir i retornar els fulls de valoració. Aquests fulls es trameten a través de correu electrònic, i es poden descarregar igualment del web del camp d'aprenentatge.
Per facilitar-ho encara una mica més, ara s'ofereix la possibilitat de fer aquesta valoració en línia, de manera que el CdA rep directament les respostes i comentaris del centre.
El formulari per a les sortides (activitats d'un sol dia) és:

El formulari per a les estades (de 2, 3, 4 i 5 dies) és: